Wixenkrönikan

WixenkrönikanNils Boman, Eksjö och Bertil Jonsson, Broarp har överlämnat år 1997 till medlemmarna inom Södra Wixen denna Krönikan, ett koncept II-bidrag (1997.02.03) med hjälp av intresserade och konstruktiva medlemmar från cirkelträffar. Komplettering/rättelse i Tillägg till Wixen-krönikan (i april -97) samt från Restlista uppgifter om Officersboställen och Soldattorpet är infört i nedan presentation. Södra Wixen Krönikan ovan har renskrivets exakt lika med original-kopian och kompletterats med bl a enligt nedan presentation.

Klicka här för att komma till Wixenkrönikan.